entrar a la botiga

recuperar la contrasenya

Seguiu-nos a Facebook

PROTECCIÓ DE DADES

Garantía de seguretat

A UNIK.CAT ,  posem tots els mitjans que tenim a l’abast per tal d’oferir a tots els nostres clients la seguretat i la confidencialitat de les seves dades.
En el moment que un client es registra al nostre servidor o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliàries, etc, s’incorporen a la nostra base de dades i s’utilitzen únicament per tramitar la comanda, així com per enviar informació sobre ofertes i serveis que puguin ser del seu interès.
Assegurem la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients i garantim que, en cap cas, no seran cedides a tercers aliens a nosaltres.

Llei de protecció de dades LOPD

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, de 13 de desembre, el client de troballes.es podrà, en qualsevol moment, exercir el dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, comunicant-ho mitjançant el correu electrònic a la nostra adreça info@unik.cat
Informació addicional sobre els nostres sistemes de seguretat i garantia de protecció de dades personals

Internet es un mitjà de comunicació i també un nou mitjà que possibilita realitzar transaccions comercials a través de la xarxa. Per això, una de les principals preocupacions dels usuaris que utilitzen Internet és la seguretat de les dades a la xarxa. Com a “transacció de comerç electrònic” s’entén tot el procés de realització d’un acord comercial, inclòs el contacte entre ambdues parts: client i empresa. Els aspectes que ha de reunir qualsevol transacció comercial han de ser:

-L’autenticació, que ens garanteix la personalitat jurídica o física de l’entitat o persona amb qui ens comuniquem.

-La integritat, es a dir, que el contingut de la comunicació entre ambdues partes no pot ser modificat.

-La confidencialitat, que consisteix en la garantia que ningú no autoritzat no pugui conèixer el contingut de la comunicació.

Procés de compra

A continuació es descriuen els processos que intervenen en la compra a través del nostre servidor:

1. Registre de clients.
El client es registra emplenant un formulari amb les seves dades personals, es dóna d’alta en el sistema amb un nom d’usuari i una clau, determinats per ell mateix. Aquest procés implica l’enviament de dades, per la qual cosa es realitza mitjançant un avançat sistema.
2. Cistell de la compra.
El client navega per les nostres botigues i incorpora a la seva cistell de la compra els articles que vol comprar.
Les “cookies” són petites peces d’informació que necessitem per tal de conèixer els interessos dels nostres clients i que no contenen informació personal de cap mena.

3. Tramitació de la comanda.
Un cop finalitzat el procés de selecció d’articles, es passa a l’apartat de confirmació de la comanda, en el qual es demana al client que s’identifiqui si ja s’ha registrat anteriorment; en cas contrari se li demana que es registri. Si el client ja està registrat d’acord amb el punt 1, a l’hora d’enviar les dades de la transacció, l’única informació que viatja por la xarxa és el codi d’usuari i la referència dels articles que ha comprat, perquè la resta de dades personals i de pagament estan allotjats en el nostre servidor i no viatgen per la xarxa.
Aquesta fase es realitza de forma totalment segura.

Recomanacions i precaucions.

Aquestes són algunes de las precaucions que aconsellem que prenguin els nostres clients:

1.-No facilitar a ningú el nom d’usuari ni la contrasenya.

2.-No apuntar-los en llocs de fàcil accés: ordinador, agenda, ....

3.-Desconnectar sempre la sessió del navegador quan s’hagi introduït al sistema l’usuari o la contrasenya.